*vetgedrukte naw velden zijn verplicht.  
Aanhef  
De heer | Mevrouw
*Voorletters  
  
Tussenvoegsel +*Naam  
Bedrijfsnaam  
*Telefoon  
Mobiel     
Fax  
Adres 
Huisnr. 
letter(s)   toev.
Postcode  
Woonplaats  
Land  
*E-mailadres  

Hoe wilt u de informatie ontvangen?
(Vul de juiste velden hierboven in!)
Per e-mail
Per post
Per fax
Telefonisch
 
Voor welke dienst(en) wenst u een offerte te ontvangen? (U kunt meerdere mogelijkheden aanvinken.)

Personen- en familierecht:

Boedelafwikkeling
Huwelijkse voorwaarden
Partnerschapsvoorwaarden
Samenlevingscontract
Scheiding
Schenking
Schuldbekentenis
Successieaangifte
Testament     één | twee | twee gelijkluidende
Verdeling
Verklaring van erfrecht
Verklaring van executele
Voogdij


 

Registergoederen:

Erfdienstbaarheden
Erfpacht
Hypotheek; hypotheekbedrag:
Koopcontract
Levering; object:
         (vul hier het volledige adres in, bijv.: Straatweg 1 2222AA Nieuwdorp)

      
        koopsom:
      

Splitsing
Veiling
Verdeling


 

Ondernemingsrecht:

Aandeelhoudersovereenkomst
Aandelenoverdracht
Certificering van aandelen
Fusie
Herstructurering
Ontbinding Rechtspersoon
Oprichting Stichting, Vereniging, B.V., Maatschap, N.V. of VOF
Splitsing
Statutenwijziging
Uitgifte van aandelen


 

Overig:

Heeft u nog vragen, opmerkingen of toevoegingen?